Politica de confidentialitate -GDPR

Informatiile vor fi utilizate de Ambiental Top Glass SRL atat in scopul promovarii propriilor servicii, cat si in scopuri de marketing, planificare, dezvoltare de produse si cercetari de piata. In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, informatiile personale de identificare ale dumneavoastra vor fi colectate si prelucrate de
Ambiental Top Glass SRL in conditiile legii.